Regulamin

 

 1. Wypożyczane rowery są własnością firmy "Puk, Puk Eko".
 2. Rowery wyposażone są w linkę zabezpieczającą z zamkiem, oświetlenie odblaskowe przednie i tylne, błotniki; na życzenie Wypożyczającego za dodatkową opłatą w fotelik dziecięcy, kask.
 3. Wypożyczając rower należy przedstawić dwa dokumenty ze zdjęciem w tym obowiązkowo dowód osobisty.
 4. Wypożyczając rower należy pozostawić w depozycie dowód osobisty lub inny dokument w przeciwnym przypadku należy uiścić kaucję zwrotną (wg cennika).
 5. Podpis Wypożyczającego na umowie wypożyczenia oznacza akceptację regulaminu wypożyczalni oraz zawarcie umowy z Wypożyczalnią.
 6. Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie i w takim stanie powinien zostać zwrócony.
 7. Rowery posiadają odpowiednie wyposażenie, zgodne z przepisami ruchu drogowego.
 8. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 9. Osoba wypożyczająca sprzęt ponosi pełną odpowiedzialność finansową za powstałe na nim szkody, od momentu wypożyczenia sprzętu do czasu jego zwrotu.
 10. Gdy wypożyczony sprzęt ulegnie uszkodzeniu, lub zostanie skradziony wypożyczający poniesie koszty szkody w całości, według ustalonego cennika.
 11. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu, jeżeli jego uszkodzenia będą tak znaczne, że naprawa stanie się nieopłacalna. W takim wypadku wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty kwoty pokrywającej koszt zakupu nowego sprzętu.
 12. Miejscem zwrotu sprzętu jest miejsce jego wypożyczenia.
 13. Wypożyczony sprzęt, należy zwrócić w deklarowanym terminie umowy, jeżeli termin zwrotu roweru przedłuży się spowoduje to pobranie dodatkowej opłaty, wg cennika (każda rozpoczęta godzina liczona będzie jako pełna godzina).
 14. Jeżeli po 24-ech godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, Wypożyczający nie zwróci sprzętu, ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.
 15. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.
 16. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 17. Za wady ukryte w sprzętach (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności,
 18. Dojazd do klienta w razie awarii ponosi wypożyczający w kwocie 1,50 zł za kilometr,
 19. Nie dopuszcza się wjazdu do słonej wody w przypadku wjazdu wypożyczający ponosi karę w wysokości 100 złotych.